VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Oficiálna stránka mesta Žarnovica

Oznamy

Informácia o zámere realizácie projektu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v meste Žarnovica

Na základe výzvy na predkladanie projektových zámerov IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, vyhlasuje mesto Žarnovica zámer vybudovať CIZS.
 
Z ...viac...

Zverejnené 7.5.2018 -admin- Vyprší o 5 dní.


 

Prijímacie skúšky do ZUŠ pre šk. rok 2018/2019

Základná umelecká škola , Dolná 25, 966 81 Žarnovica e-mail: zus@zarnovica.eu, tel. : 0915182959
oznamuje rodičom detí, ktoré majú záujem rozvíjať svoj talent v oblasti hudobného, výtvarného, t ...viac...

Zverejnené 4.5.2018 -LK- Vyprší o 14 dní.


 

Dozor na viacúčelovom ihrisku

Mesto Žarnovica hľadá občanov, ktorí sú ochotní na dohodu o pracovnej činnosti vykonávať dozor na viacúčelovom ihrisku s umelou trávou na Ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici od 1. júla, resp. už od 1. júna ...viac...

Zverejnené 3.5.2018 -LK- Vyprší o 8 dní.


 

Výberové konanie na pracovné miesto ekonom/účtovník na skrátený pracovný úväzok v materskej škole A. Sládkoviča v Žarnovici

Materská škola, Ul. A. Sládkoviča 1130, 966 81 Žarnovica
 
Vyhlasuje výberové konanie na
pracovné miesto ekonóm/účtovník na skrátený pracovný úväzok
 
Záujemcovia o ...viac...

Zverejnené 25.4.2018 -LK- Vyprší o 22 dní.