Oficiálny stránka mesta Žarnovica

Oznamy

ZATVORENÉ - VIACÚČELOVÉ IHRISKO

Vzhľadom na súčasný technický stav viacúčelového ihriska a zimný charakter počasia sa ihrisko pre verejnosť uzatvára od 1.12.2016 do odvolania.
viac...

Zverejnené 30.11.2016 -LK- Vyprší o 11 dní.


 

Prednáška pre podnikateľov

MESTO ŽARNOVICA  ORGANIZUJE
 
PRE PODNIKATEĽOV
 
prednášku o povinnostiach
vyplývajúcich zo zákona  
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
 
Prednášateľ ...viac...

Zverejnené 29.11.2016 -admin- Vyprší o 4 dni.


 

Prijímací pohovor na konateľa (riaditeľa) Mestského podniku služieb Žarnovica, s.r.o.

Primátor Mesta Žarnovica, vyhlasuje prijímací pohovor na obsadenie funkcie konateľa (riaditeľa) spoločnosti: Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
Požiadavky:
ukončené vysokoškolsk ...viac...

Zverejnené 24.11.2016 -LK- Vyprší o 16 dní.


 

Zmena formulárov na žiadosť dotácií

Mesto Žarnovica dáva do pozornosti potenciálnym žiadateľom o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Žarnovica na rok 2017 zmenu formulára F-62 Žiadosť o dotáciu Mesta Žarnovica na rok ...., ktorý je ž ...viac...

Zverejnené 28.10.2016 -admin- Vyprší dnes.