VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Oficiálna stránka mesta Žarnovica

nestanovený - 28.12.2017  

Anketa sportovec17-page-001.jpg

Žarnovica

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI A ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV MESTA

Športovci jednotlivci:
Kategórie:
I. deti do 15 rokov, vrátane (ročníky narodenia 2002 a neskôr)
II. mládež vo veku od 16 do 30 rokov (ročníky narodenia 1987 až 2001)
III. 31-roční a starší (ročníky narodenia 1986 a skôr)

Športový kolektív

Športoví činovníci:
a) tréner
b) bývalý vynikajúci športovec
c) dlhoročný funkcionár alebo pracovník v oblasti športu

Návrhy na kandidátov na ocenenia, na predpísanom formulári – anketovom lístku, môže predkladať:
1) každý dospelý občan s trvalým pobytom v Meste Žarnovica
2) každý športový klub, resp. športová organizácia – ako právny subjekt so sídlom v Meste Žarnovica
3) školy v Meste Žarnovica

Úplne vyplnené anketové lístky je potrebné doručiť (poštou, alebo osobne) do podateľne MsÚ na adresu: Mestský úrad Žarnovica, Nám. SNP č. 33, 966 81 Žarnovica, alebo na Oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ, Dolná 261/25, 966 81 Žarnovica, v termíne do 28.12.2017 a na obálku uviesť: „ŠPORTOVEC ROKA 2017“.
Anketu vyhodnotí Komisia športu MsZ v Žarnovici v termíne do 19. januára 2018.
Vyhlásenie ankety sa uskutoční slávnostným spôsobom v termíne do 22. februára 2018.

Anketu vyhlásilo Mesto Žarnovica v súlade s § 64, písm. g) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.

Kritériá a anketové lístky na www.zarnovica.sk, alebo na OKMaŠ MsÚ Žarnovica.


 
Súbor na stiahnutie Anketa cinovnik.doc Anketa cinovnik.doc (41.5 kB)

1.7.2017   10:30

Plagat vychodna.jpg

odchod od ZŠ na Ulici F. Kráľa

Folklórny festival Východná

Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica pozýva na zájazd, na Slovensku na najznámejší a najstarší Folklórny festival Východná – 63. ročník, a to v sobotu 1. júla 2017 s odchodom o 10.30 h. od ZŠ a predpokladaným odchodom z Východnej o 22.30 h.
Poplatok za autobus je: 4,- €/osoba – člen MO MS, ak má zaplatené členské za rok 2017 a 7,-€/ osoba nečlen MO MS.
Záväzne je možné prihlásiť sa v termíne do 29. júna u predsedníčky MO MS Mgr. Anny Benčatovej, č. mobilu: 0904 961 696, ktorá poskytne aj ďalšie informácie. Vstupné na festival si každý hradí sám.
Zájazd je realizovaný s finančnou podporou mesta Žarnovica.


 

8.7.2017   13:00

kreativne_kurzyw.gif

Kultúrny dom Žarnovica

Kurzy -Scrapbooking pre začiatočníkov

Oddelenie kultúry, mládeže a športu a Mgr. Martina Valešová Vás pozývajú 08. 07. 2017 na kreatívne kurzy -Scrapbooking pre začiatočníkov- kúzlo spojenia pečiatok s papierom a iným materiálom desiatky spôsobov ich využitia a Papierové kvietky - výroba rôznych druhov kvetov z papiera, základ na výrobu dekoratívneho venčeka, alebo inej krásnej bytovej dekorácie. Na oboch kurzoch Vám budú vysvetlené hlavné pojmy a techniky ako sú scrapbooking a cardmaking. Oboznámite sa s používaním pečiatok, farieb, rôznymi druhmi papiera, tupovačmi, ale aj s inými pomôckami ako napr. rezačka, raznice, šablóny, skalpel, pásky...Všetko si vlastnoručne vyskúšate, aby ste získali zručnosť a mohli tak stavať na týchto základných informáciách pri ďalšom tvorení. Okrem cenných informácií si vyrobíte svoj výrobok, ktorý si odnesiete so sebou domov. Cena kurzov je 17€ / kurz , v cene je všetok materiál a pomôcky. Oba kurzy sa budú konať v priestoroch Kultúrneho domu v Žarnovici v trvaní cca 2 hodiny. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na :
https://www.organizatorka.sk/c/kreativne-kurzy-aktualne
vložením požadovaného kurzy do košíka a spravením objednávky. Počas kurzu a po kurze bude možnosť zakúpiť si materiál so zľavou 10%. a tiež získať poukážku na 10% zľavu v e-shope organizatorka.sk


 

15.7.2017  

Najkrajsia_okrasna_zahrada_.jpg

Žarnovica

NAJKRAJŠIA OKRASNÁ ZÁHRADA

Mesto Žarnovica po ročnej prestávke opäť vyhlasuje súťaž „NAJKRAJŠIA OKRASNÁ ZÁHRADA“. Do súťaže sa môže prihlásiť každý rodinný a bytový dom v meste Žarnovica. Ak máte pekné okolie svojho bytového domu alebo sa staráte o záhradu pri rodinnom dome, máte možnosť pochváliť sa výsledkami svojej práce a zapojiť sa do súťaže. Najkrajšia okrasná záhrada a bytový dom, ktorý má najkrajšie okolie, budú odmenené. Do súťaže je možné sa prihlásiť do 15.júla 2017.
Prihlášku do súťaže si môžete prevziať na adrese: Mestský úrad Žarnovica, Oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia, Nám. SNP č. 33, 966 81 Žarnovica alebo stiahnuť z webového sídla Mesta Žarnovica.


 

15.7.2017   15:30

Vatra_plagat nas.jpg

Kremnické Bane

25 rokov zvrchované Slovensko uprostred Európy

Pod týmto názvom sa v sobotu 15. júla 2017 uskutoční v amfiteátri, v geografickom strede Európy, v Kremnických Baniach podujatie, ktoré organizuje Matica slovenská v spolupráci s obcou Kremnické Bane a mestom Kremnica. V programe bude účinkovať Dychová hudba Minciar z Kremnice, Spevácka skupina Prameň zo Žarnovice, Spevácka skupina Krnohári z Brezna, Folklórna skupina Hrušov, Folklórny súbor Vepor z Klenovca a Country skupina Krpci z Prievidze.
Zo Žarnovice pôjde na podujatie autobus o 15.30 hod. od Kultúrneho domu.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť u predsedníčky MO MS Mgr. Anny Benčatovej, mobil: 0904 961 696 v termíne do 12.7.2017.


 

29.7.2017   8:30

Revistsky 17-page-001.jpg

v Kultúrnom dome v mestskej časti Revištské Podzámčie

2. ročník súťaže Revištský pohár v stolnom tenise

Oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica a Občiansky výbor mestskej časti Revištské Podzámčie pozývajú na 2. ročník súťaže Revištský pohár v stolnom tenise (jednotlivci + štvorhry) 29. júla 2017 (sobota) od 8.30 hod. v Kultúrnom dome v mestskej časti Revištské Podzámčie.
Kategórie: muži (15-roč. a starší), ženy (15-roč. a staršie), štvorhry podľa záujmu a možností.
Prihlášky a prezentácia: Na mieste konania v čase od 08.30 do 09.00 hod.
Informácie: na webovom sídle mesta: www.zarnovica.sk, na mob. č. 0914 326 150 (Ing. Jozef Piecka), mob. č. 0944 608 826 (Ing. Jakub Zliechovec) alebo osobne na OKMaŠ MsÚ Žarnovica.


 

Oznamy

Výberové konanie - vedúci Oddelenia výstavby, investícií a životného prostredia

Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výber ...viac...

Zverejnené 1.6.2017 -LK- Vyprší dnes.