VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Oficiálna stránka mesta Žarnovica

1.6. - 30.9.2018  

fotosutaz_2018.jpg

región

Fotosúťaže “Môj zážitok v Regióne GRON”

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON organizuje 2. ročník fotosúťaže s názvom “Môj zážitok v Regióne GRON”
OOCR Región GRON sa opäť rozhodla dať priestor širokej verejnosti prostredníctvom fotosúťaže, v ktorej každý zapojený môže ukázať svoje bystré oko a talent na fotografovanie. Ak sa radi túlate po Regióne GRON, zachytávate jeho krásy a atmosféru, máte chuť svoje zážitky zdieľať s ostatnými a tiež by ste sa chceli podieľať na jeho propagácii, ste to práve Vy, kto by sa mal do našej fotografickej súťaže zapojiť. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť maximálne s 3 amatérskymi fotografiami.
Cieľom súťaže je propagácia členských obcí, členských a partnerských subjektov OOCR Región GRON prostredníctvom fotografií, ktoré zachytávajú jedinečnosť kultúry, folklóru, prírody, športu, tradícií či zábavy stredného Pohronia.
Súťažné fotografie môžete zasielať od 1.6. do 30.9. 2018 vrátane na manager.regiongron@gmail.com, verejné hlasovanie prebehne od 1.10. do 15.10. 2018 do 9:00 hod na www.facebook.com/regiongron. Výsledky fotosúťaže budú zverejnené 15.10. 2018 počas dňa priamo na stránke www.facebook.com/regiongron a na webe www.regiongron.sk.

Viac informácií o PODMIENKACH SÚŤAŽE nájdete na webe www.regiongron.sk v časti Novinky!


 

JESENNÉ UPRATOVANIE

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

 

Mesto Žarnovica, Mestský úrad v Žarnovici v súlade so VZN Mesta Žarnovica č. 1/2016 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi  na území mesta Žarnovica a v spolupráci s Mestským podnikom služieb Žarnovica s.r.o. organizuje pre občanov mesta a mestských častí zber objemného odpadu z domácností pod názvom „JESENNÉ UPRATOVANIE“.

 

Jesenné  upratovanie bude prebiehať najskôr v mestských častiach

( Žarnovická Huta, Rev. Podzámčie a Lukavica) v dňoch:

 06.10.2017 – 09.10.2017

 

Veľkokapacitné kontajnery budú umiestnené :

 

 • v Žarnovickej Hute pri autobusovej zastávke a smerom do Hlbokej pri detských kolotočoch
 • v Rev. Podzámčí pri reštaurácii Pod Hradom a v Dolnom Podzámčí pri transformátore
 • v Lukavici na priestranstve pri kaplnke a v dolnej časti Lukavice v blízkosti autobusovej zastávky

 

Jesenné  upratovanie v meste Žarnovica bude prebiehať v dňoch:

13.10.2017 – 16.10.2017

 

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov na uliciach :

 

 • P. Jilemnického: zelené priestranstvo smerom k Materskej škole P. Jilemnického
 • Ľudovíta Štúra: trojuholník nad výrezom pri zberných nádobách na triedený odpad
 • Ľudovíta Štúra: na priestranstve pri rod. dome súp.č. 759 bude umiestnený kontajner jeden deň – 16.10.2017.    Biologicky  rozložiteľný odpad  zo  záhrad  ukladať  len  na  priestranstvo – trojuholník nad výrezom pri zberných nádobách na triedený odpad
 • Nová: nad výrezom pri rod. dome súp.č. 735  
 • Februárová: na priestranstve pri Dverex plus bude umiestnený kontajner jeden deň – 16.10.2017
 • Hronská: začiatok ulice
 • Sandrická: pri SAD
 • Dolná: pri bytovom dome súp. č. 828 (pri vjazde ku garážam)  
 • Mierová: pri bytovom dome súp. č. 831
 • Fraňa Kráľa: križovatka k Základnej škole,  križovatka pri verejnom detskom ihrisku
 • Kľakovská:  medzi bytovkami súp.č. 882 (blok A3) a súp.č 881 (blok A2) a v blízkosti bytovky súp.č. 876 (blok A13)
 • Slobody:  pri cintoríne a na konci ulice za posledným rodinným domom
 • Májová: pri rod. dome súp. č. 290,  koniec ulice Májovej
 • Partizánska: na priestranstve pri pohostinstve „Black and White“
 • Obrancov mieru: koniec ulice – oproti rod. domu súp.č.  26
 • Tehelná

 

Zároveň   upozorňujeme   občanov,   ktorí  sa  zapoja  do jesenného  upratovania,  aby   nevhadzovali       do kontajnerov drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad ( napr.  batérie, zvyšky farieb, opotrebované motorové oleje, žiarivky a pod.), pneumatiky. Ďalej žiadame občanov, aby biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (trávu, lístie, konáre zo stromov) ukladali vedľa kontajnerov. Nábytok pred uložením do kontajnera je potrebné rozbiť na menšie časti.

Prosíme občanov, aby v čase jesenného upratovania udržiavali v okolí  veľkokapacitných kontajnerov  poriadok a rešpektovali usmernenia MsÚ.

 

Za spoluprácu počas jesenného upratovania vopred všetkým ďakujeme.

                                               

                                                                                                         MsÚ- OVIaŽP