VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Oficiálna stránka mesta Žarnovica

17.12.2017   16:30

babicka_z_vajickaw.gif

Kultúrny dom Žarnovica

Babička z vajíčka

V predvianočnom zhone pozýva OKMŠ všetky deti a rodičov oddýchnuť si pri roztopašnej bábkovej rozprávke s názvom Babička z vajíčka , o obyčajnom vajíčku s veľkými zázrakmi. Predstavenie Divadla Piki, ktoré poznáte aj z TV ako Elá hop! sa bude konať v nedeľu 17.12.2018 o 16.30 v kultúrnom dome v Žarnovici. Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji od 11.12. v Mestskej knižnici alebo v deň predstavenia od 15.30 hod vo vestibule kultúrneho domu. Vstupné: deti 1,50€/ dospelí 3,00€.


 

nestanovený - 28.12.2017  

Anketa sportovec17-page-001.jpg

Žarnovica

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI A ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV MESTA

Športovci jednotlivci:
Kategórie:
I. deti do 15 rokov, vrátane (ročníky narodenia 2002 a neskôr)
II. mládež vo veku od 16 do 30 rokov (ročníky narodenia 1987 až 2001)
III. 31-roční a starší (ročníky narodenia 1986 a skôr)

Športový kolektív

Športoví činovníci:
a) tréner
b) bývalý vynikajúci športovec
c) dlhoročný funkcionár alebo pracovník v oblasti športu

Návrhy na kandidátov na ocenenia, na predpísanom formulári – anketovom lístku, môže predkladať:
1) každý dospelý občan s trvalým pobytom v Meste Žarnovica
2) každý športový klub, resp. športová organizácia – ako právny subjekt so sídlom v Meste Žarnovica
3) školy v Meste Žarnovica

Úplne vyplnené anketové lístky je potrebné doručiť (poštou, alebo osobne) do podateľne MsÚ na adresu: Mestský úrad Žarnovica, Nám. SNP č. 33, 966 81 Žarnovica, alebo na Oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ, Dolná 261/25, 966 81 Žarnovica, v termíne do 28.12.2017 a na obálku uviesť: „ŠPORTOVEC ROKA 2017“.
Anketu vyhodnotí Komisia športu MsZ v Žarnovici v termíne do 19. januára 2018.
Vyhlásenie ankety sa uskutoční slávnostným spôsobom v termíne do 22. februára 2018.

Anketu vyhlásilo Mesto Žarnovica v súlade s § 64, písm. g) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.

Kritériá a anketové lístky na www.zarnovica.sk, alebo na OKMaŠ MsÚ Žarnovica.


 
Súbor na stiahnutie Anketa cinovnik.doc Anketa cinovnik.doc (41.5 kB)

JESENNÉ UPRATOVANIE

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

 

Mesto Žarnovica, Mestský úrad v Žarnovici v súlade so VZN Mesta Žarnovica č. 1/2016 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi  na území mesta Žarnovica a v spolupráci s Mestským podnikom služieb Žarnovica s.r.o. organizuje pre občanov mesta a mestských častí zber objemného odpadu z domácností pod názvom „JESENNÉ UPRATOVANIE“.

 

Jesenné  upratovanie bude prebiehať najskôr v mestských častiach

( Žarnovická Huta, Rev. Podzámčie a Lukavica) v dňoch:

 06.10.2017 – 09.10.2017

 

Veľkokapacitné kontajnery budú umiestnené :

 

 • v Žarnovickej Hute pri autobusovej zastávke a smerom do Hlbokej pri detských kolotočoch
 • v Rev. Podzámčí pri reštaurácii Pod Hradom a v Dolnom Podzámčí pri transformátore
 • v Lukavici na priestranstve pri kaplnke a v dolnej časti Lukavice v blízkosti autobusovej zastávky

 

Jesenné  upratovanie v meste Žarnovica bude prebiehať v dňoch:

13.10.2017 – 16.10.2017

 

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov na uliciach :

 

 • P. Jilemnického: zelené priestranstvo smerom k Materskej škole P. Jilemnického
 • Ľudovíta Štúra: trojuholník nad výrezom pri zberných nádobách na triedený odpad
 • Ľudovíta Štúra: na priestranstve pri rod. dome súp.č. 759 bude umiestnený kontajner jeden deň – 16.10.2017.    Biologicky  rozložiteľný odpad  zo  záhrad  ukladať  len  na  priestranstvo – trojuholník nad výrezom pri zberných nádobách na triedený odpad
 • Nová: nad výrezom pri rod. dome súp.č. 735  
 • Februárová: na priestranstve pri Dverex plus bude umiestnený kontajner jeden deň – 16.10.2017
 • Hronská: začiatok ulice
 • Sandrická: pri SAD
 • Dolná: pri bytovom dome súp. č. 828 (pri vjazde ku garážam)  
 • Mierová: pri bytovom dome súp. č. 831
 • Fraňa Kráľa: križovatka k Základnej škole,  križovatka pri verejnom detskom ihrisku
 • Kľakovská:  medzi bytovkami súp.č. 882 (blok A3) a súp.č 881 (blok A2) a v blízkosti bytovky súp.č. 876 (blok A13)
 • Slobody:  pri cintoríne a na konci ulice za posledným rodinným domom
 • Májová: pri rod. dome súp. č. 290,  koniec ulice Májovej
 • Partizánska: na priestranstve pri pohostinstve „Black and White“
 • Obrancov mieru: koniec ulice – oproti rod. domu súp.č.  26
 • Tehelná

 

Zároveň   upozorňujeme   občanov,   ktorí  sa  zapoja  do jesenného  upratovania,  aby   nevhadzovali       do kontajnerov drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad ( napr.  batérie, zvyšky farieb, opotrebované motorové oleje, žiarivky a pod.), pneumatiky. Ďalej žiadame občanov, aby biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (trávu, lístie, konáre zo stromov) ukladali vedľa kontajnerov. Nábytok pred uložením do kontajnera je potrebné rozbiť na menšie časti.

Prosíme občanov, aby v čase jesenného upratovania udržiavali v okolí  veľkokapacitných kontajnerov  poriadok a rešpektovali usmernenia MsÚ.

 

Za spoluprácu počas jesenného upratovania vopred všetkým ďakujeme.

                                               

                                                                                                         MsÚ- OVIaŽP