VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Kontakty

Mestský úrad

Mestský úrad Žarnovica

Mestský úrad.JPG
Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
Tel.: 045/ 683 0011
Fax: 045/ 681 2152

 

Primátor mesta Žarnovica

Kamil Danko

 Kamil Danko

Tel: 045/683 00 13, 0911 532350

Mobil: 0911 532350

E-mail: primator@zarnovica.eu kamil.danko@zarnovica.eu

Primátor mesta Žarnovica


 

 

 

Zástupca primátora mesta Žarnovica

Ing. Alena Kazimírová

Ing. Alena Kazimírová

Tel: 045/ 683 00 14, 0911 532349

Mobil: 0911 532349

E-mail: viceprimatorka@zarnovica.eu alena.kazimirova@zarnovica.eu

Zástupca primátora mesta Žarnovica


 

 

 

Prednosta Mestského úradu v Žarnovici

Ing. Judita Džadoňová

Ing. Judita Džadoňová

Tel: 045/683 00 12, 0911 396464

Mobil: 0911 396464

E-mail: prednosta@zarnovica.eu judita.dzadonova@zarnovica.eu

Prednosta Mestského úradu v Žarnovici


 

 

 

Hlavný kontrolór mesta

Ing. Eva Balková

Tel: 045/683 00 17, 0911 532341

E-mail: kontrolor@zarnovica.eu eva.balkova@zarnovica.eu

Hlavný kontrolór mesta


 

 

 

Klientske centrum

Ing. Eva Šályová

Tel: 045/683 00 16, 0911 532345

E-mail: eva.salyova@zarnovica.eu

Vedúci Klientskeho centra


 

Anna Prôčková

Tel: 045/683 00 19

E-mail: anna.prockova@zarnovica.eu

Referent pre iné miestne dane

E-mail rozhlas@zarnovica.eu je adresa, na ktorú môžu FO aj PO zasielať oznamy na vyhlásenie v mestskom rozhlase.


 

Bc. Jaroslav Muha

Tel: 045/683 00 19

E-mail: jaroslav.muha@zarnovica.eu

Odborný referent pre sociálne veci


 

PhDr. Alica Soukupová

Tel: 045/683 00 21

E-mail: alica.soukupova@zarnovica.eu

Matrikár a odborný referent evidencie obyvateľstva


 

Tatiana Kučerová

Tel: 045/683 00 21

E-mail: tatiana.kucerova@zarnovica.eu

Referent evidencie obyvateľov, zást.matrikára


 

Ing. Gabriela Kúšiková

Tel: 045/683 00 19

E-mail: gabriela.kusikova@zarnovica.eu

Odborný referent pre daň z nehnuteľnosti

 

Ľubomíra Tadianová

Tel: 045/683 00 19

E-mail: lubomira.tadianova@zarnovica.eu

Referent miestnych poplatkov za komunálny odpad


 

 

 

Kancelária primátora

Ing. Mária Svobodová

Tel: 045/683 00 15, 0911 532343

Mobil: 0911 532343

E-mail: maria.svobodova@zarnovica.eu

Vedúci kancelárie primátora


 

Mgr. Jana Holá

Tel: 045/683 00 24

Mobil: 0911 532348

E-mail: projektovymanazer@zarnovica.eu jana.hola@zarnovica.eu

Projektový manažér


 

Magdaléna Cimrová

Tel: 045/683 00 19

E-mail: podatelna@zarnovica.eu magdalena.cimrova@zarnovica.eu

Referent registratúry


 

Ing. Monika Šmondrková

Tel: 045/ 683 00 11

E-mail: veronika.adamcova@zarnovica.eu

Referent, Žarnovický mesačník

mestsky.urad@zarnovica.eu


 

 

 

Oddelenie ekonomické a vnútornej správy

Ing. Erika Záhorcová

Tel: 045/683 00 29, 0914 326154

E-mail: erika.zahorcova@zarnovica.eu

Vedúca oddelenia ekonomiky a vnútornej správy


 

Mgr. Miloslava Brezianska

Tel: 045/683 00 29

E-mail: miloslava.brezianska@zarnovica.eu

Odborný referent – účtovníctvo


 

Ing. Svetlana Škodová

Tel: 045/683 00 18

Mobil: 0911 742 333

E-mail: svetlana.skodova@zarnovica.eu

Odborný referent – účtovníctvo


 

Ing. Pavel Nemec

Tel: 045/683 00 26, 0914 326 153

E-mail: pavel.nemec@zarnovica.eu

Referent pre spoluprácu s organizáciami


 

Zdenka Trvalcová

Tel: 045/683 00 29

E-mail: zdenka.trvalcova@zarnovica.eu

Odborný referent - mzdy


 

Iveta Pittnerová

Tel: 045/683 00 18

E-mail: iveta.pittnerova@zarnovica.eu

Odborný referent – majetok mesta


 

Ivana Izáková

Tel: 045/ 683 00 26

E-mail: ivana.izakova@zarnovica.eu

referent


 

Alena Reichelová

Tel: 045/ 683 00 18

E-mail: alena.reichelova@zarnovica.eu

Referentka pre nájomné byty


 

Ing. Daša Garajová

Tel: 045/683 00 26

E-mail: dasa.garajova@zarnovica.eu

Referentka - vnútorná správa


 

 

 

Oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia

Ing. Zuzana Gregorová

Tel: 045/683 0023

Mobil: 0911 532344

E-mail: zuzana.gregorova@zarnovica.eu

Odborný referent – životné prostredie
Poverená vedením OVIŽP


 

Jana Boháčová

Tel: 045/683 00 22

E-mail: jana.bohacova@zarnovica.eu

Odborný referent - pre dopravu a cestné komunikácie


 

Ing. Anna Staňová

Tel: 045/683 00 22

E-mail: anna.stanova@zarnovica.eu

Odborný referent OVIŽP


 

Albín Mesiarik

Tel: 045/683 00 23

E-mail: albin.mesiarik@zarnovica.eu

Odborný referent - stavebný úrad


 

Ing. Jozef Haviar

Tel: 045/ 683 00 27

E-mail: jozef.haviar@zarnovica.eu

Odborný referent - stavebný úrad


 

Ing. arch. Ján Kôpka

Tel: 045/ 683 00 27

E-mail: jan.kopka@zarnovica.eu

Odborný referent - stavebný úrad


 

 

 

Oddelenie kultúry, mládeže a športu

Ing. Jozef Piecka

Tel: 0914 326 150

E-mail: jozef.piecka@zarnovica.eu

Vedúci oddelenia


 

Eva Tomová

Tel: 045/321 24 20

E-mail: eva.tomova@zarnovica.eu

Referent, vedúca knižnice


 

Mgr. Miroslava Škreková

Tel: 045/ 321 24 10, 0911555 767

E-mail: miroslava.skrekova@zarnovica.eu

Referent pre šport


 

Ing. Lukáš Koky

Tel: 045/ 3212430, 0911203348

E-mail: lukas.koky@zarnovica.eu

Technicko-organizačný pracovník


 

 

 

Mestská polícia

Mestská polícia

Tel: 045/683 00 30

Mobil: 0911 532 159

E-mail: msp@zarnovica.eu


 

Mgr. Vojtech Šmondrk

Tel: 045 / 6830030, 0914 326 155

E-mail: vojtech.smondrk@zarnovica.eu

Náčelník mestskej polície


 

Bc. Ján Babiak

Tel: 0914 326 156

E-mail: jan.babiak@zarnovica.eu

Príslušník mestskej polície


 

Róbert Dianiška

Tel: 0914 326159

E-mail: robert.dianiska@zarnovica.eu

Príslušník mestskej polície


 

Vladimír Florek

Tel: 0914 326157

E-mail: vladimir.florek@zarnovica.eu

Príslušník mestskej polície


 

Vladimír Bartoš

Tel: 0914 326 158

E-mail: vladimir.bartos@zarnovica.eu

Príslušník mestskej polície


 

Ondrej Pašák

E-mail: ondrej.pasak@zarnovia.eu

Príslušník mestskej polície


 

 

 

Malé obecné služby

Oľga Štefániková

Mobil: 0911 741 333

E-mail: mos@zarnovica.eu

Organizátor aktivačnej činnosti


 

 

 

WEBMASTER

Radoslav Haring

Adresa: Fraňa Kráľa 867/39 Žarnovica

Tel: 045/ 681 4224, 0905 648285

Telefón domov: 045/ 681 4224

Mobil: 0905 648285

E-mail: webmaster@zarnovica.eu

www: panoramapro.sk

WEBMASTER - správca stránok